Teater MaskArado

PER FORM

Första Internationella Scen-Performans Festival
Det blir allt svårare för den oetablerade performans artisten att synas och testa sina egna vingar. Denna festival kommer att ge möjlighet för både de etablerade och de okända artisterna på den svenska performans scenen.